Çekya İltica İstatistikleri

Çek Cumhuriyeti İltica Hakkı ve Şartları

İltica, bir ülkede yaşanan iç savaş, çatışma, temel insani özgürlüklerin kısıtlanması gibi durumlarda kişilerin başka ülkelerden sığınma talep etmesidir. Çek Cumhuriyeti Devleti, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bünyesinde yabancı ülke vatandaşlarına iltica hakkı tanımaktadır.

Çek Cumhuriyeti Mülteci Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Evet, Çek Cumhuriyeti mülteci başvurusu kabul etmektedir.

Çek Cumhuriyeti Siyasi İltica Etmek için Geçerli Sebepler Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti’ne siyasi iltica etmek için geçerli sebepler aşağıda listelenmiştir.

  • İltica başvurusunda bulunan kişinin yaşadığı ülkede siyasi hak ve özgürlüklerden yararlandığı için zulüm görmesi
  • Din, dil, ırk ve cinsiyet sebebiyle zulüm görme korkusu
  • İltica başvurusunda bulunan kişinin vatanından sınır dışı edilmiş olma durumu
  • İnsani iltica statüsüne sahip olmak

Çek Cumhuriyeti İltica Prosedürene Göre İltica Şartları Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti iltica prosedürüne göre iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • Çek Cumhuriyeti’ne iltica başvurusunda bulunan kişi halk sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit etmemelidir.
  • Başvuru sahibi Çek Cumhuriyeti’nin ulusal çıkarlarına ve uluslararası ilişkilerine zarar vermemelidir.
  • Başvuru sahibi ulusal güvenlik kontrolünden geçmelidir.

2020 Yılı için Çek Cumhuriyeti Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

World Data, Data World Bank ve Wikipedia verilerilerine göre Çek Cumhuriyeti mülteci istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Verilerİstatistikler
2020 yılında Çek Cumhuriyeti’ne iltica başvurusunda bulunanlar777 kişi
2020 yılında Çek Cumhuriyetine yapılan başvuruların onay yüzdesi%5
2020 yılında Çek Cumhuriyetine yapılan başvuruların red yüzdesi%95
2020 yılında Çek Cumhuriyeti’nde bulunan mülteci sayısı1.959 kişi

2015 yılında Çek Cumhuriyeti mülteci kampları koşullarının kötü olduğu söylense de, 2020 yılı itibariyle iyileşmeye gidilmiştir.

Çek Cumhuriyeti’nde Kaç Mülteci Vardır?

2020 yılı verilerine göre Çek Cumhuriyetinde 1.959 mülteci vardır.

2020 Çek Cumhuriyeti’ne İltica Başvurularındaki Kadın Erkek Oranı Nedir?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2020 yılında Çek Cumhuriyetine iltica başvurusunda bulunan kadın ve erkeklerin oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

CinsiyetOranlar
Kadın412 kişi
Erkek1.220 kişi

Çek Cumhuriyeti İltica Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çek Cumhuriyetine iltica başvurusu, başvurunun nerede yapılacağına göre değişiklik göstermektedir. İltica başvurusu, Çek Cumhuriyeti sınırı geçildikten sonra en kısa zamanda en yakın kabul merkezi ya da polis müdürlüğüne gidilerek yapılmalıdır. İltica başvurusu yapılan kuruma iltica başvurusunda bulunulduğu ve iltica başvurusunda bulunma sebebi beyan edilmelidir.

Çekya İltica Süreci Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti’ne iltica başvurusunda bulunmak için geçerli bir Çek Cumhuriyeti vizesi ile Çek Cumhuriyeti’ne giriş yapılmalıdır. Çek Cumhuriyetine giriş yapıldıktan sonra en kısa sürede Çek Cumhuriyeti’nde bulunan kabul merkezleri ya da Çek Cumhuriyeti Polis Müdürlüğüne bağlı yabancılar şubesine başvurularak iltica başvuru formu doldurulmalıdır. Çek Cumhuriyeti iltica başvuru formu doldurulurken kişisel bilgiler ve hangi sebeple iltica talep edildiği bilgileri verilmelidir.

Çek Cumhuriyeti’ne iltica talebinde bulunulduktan sonra Çek Cumhuriyeti İçişleri bakanlığı yetkilileri tarafından iltica başvurusunda bulunan kişi mülakata alınarak göçmenliğe uygunluğu değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda karar mercii tarafından iltica başvurusu onaylanır ya da reddedilir.

Çek Cumhuriyetine giriş yapmak için gerekli şartlardan biri Çek Cumhuriyetine iltica başvurusunda bulunacak vatandaşın geçerli bir Çek Cumhuriyeti vizesine sahip olmasıdır. Çek Cumhuriyeti vizesi almak zor mu diye düşünen iltica adayları başvuru için gerekli olan kouşlları sağladıkları durumda zorlanmamaktadır.

Çek Cumhuriyeti’ne İltica Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Çek Cumhuriyeti’ne iltica talebinin sonuçlanması için kanuni süre 6 aydır. Kabul süresi başvuru talebinde bulunan kişinin karar mercii ile irtibata geçmemesi ya da başvuru sürecinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle uzayabilmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde Mülteci Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanına Getirebilir Mi?

Çek Cumhuriyeti’ne mülteci başvuruları kabul edilen kişiler Çek Cumhuriyeti aile birleşim kanunu kapsamında ailelerini yanlarına getirebilmektedirler. Çek Cumhuriyeti yasalarına göre aile birleşiminden yararlanabilecek aile üyeleri; karı/ koca, 18 yaşın altındaki çocuklar ve yaşlı ebeveynlerdir.

Çek Cumhuriyeti’nde mülteci olarak tanındığı günden itibaren 3 aylık süre içerisinde aile birleşimi için başvuruda bulunulabilir. Mülteci olarak tanınan kişinin akrabasının; Çek Cumhuriyeti aile birleşimi vizesi almak için seyahat belgesi, pasaport fotoğrafı ve Çek Cumhuriyeti’nde mülteci başvurusu onaylanan kişiyle olan ilişkisini kanıtlayan belgeleri Çek Cumhuriyeti devletine sunması gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Çek Cumhuriyeti Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Çek Cumhuriyeti’ne iltica başvurusu kabul edilen kişiler Çek Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurabilmektedir. Çek Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurmak için gerekli şartlar; en az beş yıl Çek Cumhuriyeti’nde ikamet etmiş olmak, sabıka kaydının bulunmaması ve Çek Devleti tarafından belirlenen düzeyde Çek dilini biliyor olmaktır.

Çek Cumhuriyeti’nde vatandaşlık hakkı kazanmak için Çek Cumhuriyeti’nde Çek Devleti tarafından belirlenen süre boyunca ikamet etmek zorunludur. Çek Cumhuriyetinde ikamet etmek için Çek Cumhuriyeti’ne göç edecek vatandaşın Çek Devleti tarafından mülteci olarak tanınması gerekmektedir. Çek Cumhuriyetine mülteci olarak giriş yapacak vatandaşlar Çek Cumhuriyeti göçmenlik şartlarını yerine getirmelidir.

Çek Cumhuriyeti Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Çek Cumhuriyeti sığınma talebi Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan İltica ve Göç Politikası Dairesi tarafından değerlendirilmektedir.

Çek Cumhuriyeti’ın Mülteci Politikası Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında 10 Nisan 2010’da imzalanan ikili bir anlaşma bulunmaktadır. Avrupa Birliği üyesi olan Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ülkeleri ile benzer göç politikası izlemektedir. Çek Cumhuriyeti göçmen politikalarında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte çalışmaktadır. Her yıl Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından veriler değerlendirilerek göçmen düzenlemesi yapılır. Çek Cumhuriyeti’nde iltica başvurusunda bulunan göçmenlerle İçişleri Bakanlığı bünyesindeki İltica ve Göç Politikası Dairesi ilgilenmektedir.

Paylaş: