kanada federal nitelikli işçi programı

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı Nedir?

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı (FSWP), yüksek vasıflı işçilerin iş tecrübelerine, yeteneklerine, dil becerilerine ve niteliklerine göre Kanada’da çalışmalarına imkan sağlayan bir Kanada çalışma programıdır. Kanada Hükümeti, 1 Ocak 2015 tarihinde Kanada Federal Nitelikli İşçi Programını yürürlüğe sokmuştur.

Kişiler, Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurularını Kanada Hükümeti tarafından göçmenlik başvuruları için oluşturulan Express Entry sistemi üzerinden gerçekleştirmelidir. Kanada işçi alımı programı başvurusu gerçekleştirecek kişiler, Express Entry göçmenlik sistemi üzerinden eğitim, iş deneyimi, yaş ve dil yeteneklerine göre puanlanırlar.

Kanada Hükümeti tarafından Express Entry sistemi üzerinde puanlanan adaylar bir göçmenlik havuzunda sıralanırlar. Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sürecinin tamamlanması 6 aydan 1 yıla kadar sürmektedir. Kanada işçi alımı programı kapsamında kişiler Kanada’nın Quebec eyaleti dışında her eyalette ikamet edebilmektedirler.

Kanada vasıfsız işçi alımı Federal Skilled Worker Program (FWSP) kapsamında değildir.

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı (FWSP) Gereksinimleri Nelerdir?

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı (FWSP) için gereksinimler aşağıda sıralanmıştır.

 • Minimum seçim kriteri puanlarını karşılıyor olmak
 • Maddi fon kanıtı sunmak
 • Kabul edilebilirlik kurallarına uymak

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı kapsamında kişilerin karşılamaları gereken koşullar detaylı olarak tablo halinde aşağıda verilmiştir.

İş tecrübesiKanada ulusal mesleki sınıflandırma listesinde yer alan 347 meslekten birinde son 10 yıl içerisinde en az 1 yıl boyunca tam zamanlı olarak çalışmış olmak.
Dil yeterliliğiCanadian Language Benchmark (CLB) sınavı üzerinden en az 7 puana denk gelecek dil yeterliliğine sahip olmak.
EğitimEn az Kanada lise diploması düzeyine denk gelecek eğitim seviyesine sahip olmak.
Maddi fon kanıtıBaşvuru sahibi, kendisinin ve Kanada’ya kendisi ile birlikte yerleşecek olan eş ve çocuklarının Kanada’da yaşam masraflarını karşılayabilecek fona sahip olmalıdır.
İkametBaşvuru sahibi Quebec eyaleti dışında yaşamayı planlamalıdır.

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurularında puan tabanlı bir değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Aşağıda, Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı kapsamında değerlendirilen kriterler ve puanları tablo halinde verilmiştir.

KriterlerAlınabilecek Maksimum Puan
Eğitim25
Dil yeterliliği28
Yaş12
İş tecrübesi15
Kanada’da iş bulmuş olmak10
Uyarlanabilirlik10
Minimum Kabul Puanı67

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programları Minimum Seçim Kriteri Puanları

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı kapsamında (Canada Federal Skilled Program) başvuru sahipleri Kanada Hükümeti tarafından puanlandırılmaktadır. Kişiler yaş, iş tecrübesi, dil becerileri, gibi çeşitli kriterler üzerinden Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı için uygunlukları bakımından değerlendirilirler.

Kanada nitelikli göçmenlik için gerçekleştirilen puanlandırmada kişilerin 100 puan üzerinden en az 67 puana ulaşmış olmaları gerekmektedir.

Dil Yeterliliği

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurularında kişiler dil yeterlilikleri ve becerileri üzerinden puanlandırılmaktadır. Kanada’nın resmi dilleri İngilizce ve Fransızcadır.

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sahiplerinin İngilizce için IELTS veya CELPIP , Fransızca için ise TFC veya TEF gibi uluslararası geçerliliği bulunan sınavlara girmeleri gerekmektedir, kişilerin IELTS, CELPIP, TEF ve TFC sınavlarından aldıkları puanlar Kanada Hükümeti tarafından yapılan CLB resmi Kanada dil testi üzerinden değerlendirilmektedir.

Kanada işçi alımı başvuru sahiplerinin IELTS, CELPIP, TEF veya TFC sınavları üzerinden aldıkları puanların Kanada’nın resmi dil sınavı olan CLB sınavı üzerinden en az 7 puana denk gelmesi gerekmektedir.

Aşağıda dil yeterliliği kriteri üzerinden kişilerin almaları gereken puanlar tablo halinde verilmiştir.

İlk resmi dilKonuşmaDinlemeOkumaYazma
CLB seviye 9 veya üstü6666
CLB seviye 85555
CLB seviye 74444
CLB seviye 7’nin altındaUygun değilUygun değilUygun değilUygun değil

Kanada’nın resmi dilleri olan İngilizce ve Fransızca dillerinden her ikisini bilen Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sahipleri dil kriteri üzerinden fazladan 4 puan almaktadırlar. Dil yeterliliği kriteri Kanada nitelikli göçmenlikı başvuru sahiplerine maksimum 28 puan kazandırmaktadır.

İkinci resmi dilPuanlar
4 yeteneğin tümünde en az CLB 54
4 yeteneğin herhangi birinde CLB 4 veya altı0

Eğitim

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurusu gerçekleştirecek kişilerin Kanada eğitim sisteminde en az lise diplomasına denk gelecek şekilde bir eğitim almış olmaları gerekmektedir. Üniversite mezuniyeti, yüksek lisans ya da doktora belgeleri Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sahibine ek puan getirmektedir. Kanada dışında eğitim gören Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sahiplerinin lise mezuniyet belgelerini onaylı bir Eğitimsel Kimlik Değerlendirme ( Educational Credential Assesment) raporu ile Kanada lise diplomasına dönüştürmeleri gerekmektedir.

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurularında eğitim kriteri üzerinden maksimum 25 puan alınmaktadır. Bir doktora derecesine sahip Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sahibi, eğitim kriteri üzerinden tam puan olan 25 puanı almaktadır. Yüksek lisans derecesi Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sahibine 23, herhangi bir alanda bulunan lisans derecesi ise 21 puan sağlamaktadır.

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurularında eğitim kriteri üzerinden alınan puanların detayları Kanada Devleti resmi internet sitesinde yer almaktadır.

İş Deneyimi

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sahiplerinin başvuru sürecinden önceki dönemde en az 12 ay boyunca tam zamanlı vasıflı iş deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sahibi kişiler, en az 12 ay boyunca sürekli olarak yalnızca tek bir meslekte çalışmış olmalılardır. Mesleki deneyim ve çalışma tecrübesinin fazlalığı Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurularında kişilere ek puan sağlamaktadır.

Kişilerin Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı için “deneyimli” kabul edilebilmeleri adına Ulusal Meslek Sınıflandırması (NOC) listesinde yer alan beceri düzeyi 0, A ve B kategorilerinde bulunan bir meslekte çalışmış olmaları gerekmektedir. Ulusal Meslek Sınıflandırma listesi bu adreste bulunmaktadır.

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programında kişilerin iş deneyimi kriteri üzerinden maksimum 15 puan alabilmektedirler. Aşağıda iş deneyimi kriteri üzerinden kişilerin çalışma tecrübelerine göre Kanada nitelikli göçmenlik puan hesaplama tablosu verilmiştir.

DeneyimMaksimum 15 puan
1 yıl9
2-3 yıl11
4-5 yıl13
6 veya daha fazla yıl15

Yaş

Kanada Hükümeti, Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı kapsamında Kanada’ya göç edecek kişileri yaş kriteri üzerinden değerlendirmektedir. Yaş kriteri, Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurularında kişilere maksimum 12 puan kazandırmaktadır. 18-35 yaş aralığında bulunan başvuru sahipleri Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı değerlendirmelerinde yaş kriterinden maksimum puan olan 12 puanı almaktadırlar.

Aşağıda yaş kriteri üzerinden yapılan değerlendirmelere göre Kanada Hükümeti tarafından belirlenen puanlar tablo halinde verilmiştir.

YaşPuanlar
18 yaş altı0
18-35 yaş aralığı12
3611
3710
389
398
407
416
425
434
443
452
461
47 yaş ve üzeri0
Kanada’da Düzenli İstihdam

Kanada Hükümeti, Kanada’da düzenli istihdam sahibi olarak Kanada Federal Nitelikli İşçi Programına başvuru gerçekleştiren kişilere 10 puan vermektedir. Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurusu gerçekleştirmeden önce Kanadalı bir işverenden iş teklifi alan kişiler, başvuru değerlendirme sürecinde 10 puan fazla almaktadırlar.

Kanada’dan alınan iş teklifi en az 1 yıllık olmalı ve mevsimlik olmamalıdır. Kanada’dan iş teklifi alınan meslek en az 0, A ve B beceri düzeylerinde yer almalı ve haftada en az 30 saatlik çalışma zamanı bulunmalıdır.

Kanada’da düzenli istihdam kapsamında puan alınabilecek üç farklı durum vardır.

Aşağıda Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurularında Kanada’da düzenli istihdam kriteri üzerinden puan alınabilecek durumlar sıralanmıştır.

 • Kanada’da 0, A veya B beceri düzeylerinde bulunan bir meslekte İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) kapsamında bulunan bir iş teklifi almış olmak ve yalnızca iş teklifini yapan işveren için çalışıyor olmak
 • Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması-NAFTA gibi bir antlaşma kapsamında program başvurusu gerçekleştirmeden önceki süreçte Kanada’da LMIA’dan muaf olan bir meslekte çalışıyor olmak. (Kişinin en az 1 yıllık Kanada çalışma izni bulunmalı ve en az 1 yıldır aynı işte ve aynı işveren için çalışıyor olmalıdır.)
 • Kanada çalışma iznine sahip olmamasına rağmen Kanadalı bir işverenden LMIA kapsamında bulunan bir iş için iş teklifi almış olmak
 • Kanada’da çalışma iznine sahip olarak LMIA kapsamında bulunmayan bir işte çalışırken LMIA kapsamında bulunan başka bir işverenden çalışma teklifi almış olmak

Uyarlanabilirlik

Kanada Hükümeti, Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı kapsamında yapılan başvuruları değerlendirirken kişilerin Kanada’ya uyum sağlama süreçlerini göz önünde bulundurmaktadır. Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sahipleri, uyarlanabilirlik kriteri üzerinden maksimum 10 puan elde edebilmektedirler.

Aşağıda uyarlanabilirlik kriteri için oluşturulan puanlama tablosu verilmiştir.

UyarlanabilirlikMaksimum Puan
Başvuru sahibinin eşinin veya nikahsız partnerinin konuşma, dinleme, okuma veya yazma konularında İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği CLB testi üzerinde seviye 4 veya daha yüksek olmalıdır.5
Başvuru sahibi, Kanada’da bir ortaokul veya lise sonrası okulda en az 2 yıllık tam zamanlı eğitim tamamlamış olmalıdır.5
Başvuru sahibinin eşi veya ortak hukuk partneri, Kanada’daki bir ortaokul veya lise sonrası okulda en az 2 yıllık tam zamanlı eğitim almış olmalıdır.5
Başvuru sahibi 0, A veya B beceri türü düzeyine sahip bir işte geçerli bir çalışma izniyle Kanada’da en az 1 yıl tam zamanlı çalışmış olmalıdır.10
Başvuru sahibinin eşi veya nikahsız partneri Kanada’da en az 1 yıl boyunca geçerli bir çalışma iznine sahip tam zamanlı çalışan olarak çalışmış olmalıdır.5
Başvuru sahibi başvurudan önce Kanada’da bir iş bulmuş olmalıdır.5
Başvuru sahibinin veya eşinin/ nikahsız partnerinin Kanada’da yaşayan, 18 yaşın üzerinde ve Kanada vatandaşlığına sahip veya Kanada’da daimi ikamet eden akrabaları olmalıdır:
 • Ebeveyn
 • Büyükbaba
 • Torun
 • Çocuk Başvuru sahibinin veya eşinin kardeşi
 • Başvuru sahibinin veya eşinin teyzesi veya amcası
 • Başvuru sahibi veya eşinin yeğeni, kuzeni
5

Fon Kanıtı

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurusu gerçekleştirecek olan kişiler puana dayalı değerlendirme sisteminde 100 üzerinden en az 67 puan almış olmalılardır.

Puana dayalı değerlendirme sisteminde 100 üzerinden 67 puana ulaşan başvuru sahiplerinin Kanada’da 3 ila 6 ay arasında kendilerinin ve kendileriyle birlikte Kanada’ya seyahat edecek aile üyelerinin bütün yaşam masraflarını karşılamaya yetecek fona sahip olduklarını kanıtlamaları gerekir. Kişiler fon kanıtı belgeleri olarak mal varlıklarını, banka hesap özetleri belgelerini başvuru dosyalarında sunmalılardır.

Kabul Edilebilirlik

Kanada Hükümeti, Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı kapsamında kişilerin Kanada’ya kabul edilebilirliklerini değerlendirmektedir. Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sahiplerinin Kanada güvenliğini tehlikeye sokacak eylemlerde bulunmamış olması ve sabıka kaydına sahip olmaması gerekir.

Kanada’nın ulusal güvenliği adına bir risk oluşturmayan ve Kanada Hükümeti tarafından sağlıklı bir birey olarak görülen başvuru sahipleri kabul edilebilirlik kriterinden geçmektedir.

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programına Nasıl Başvurulur?

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programları (nitelikli göçmenlik) başvuruları çevrimiçi olarak kabul edilmektedir. Kanada Hükümeti, çalışma ve göçmenlik programları için Express Entry adında çevrimiçi bir sistem oluşturmuştur.

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı, Kanada Express Entry Programı kapsamında yer almaktadır. Kişiler, Express Entry sistemi üzerinden Kanada Hükümetine sunmak üzere bir profil oluşturmaktadırlar.

Kanada Hükümeti oluşturulan profilleri bir göçmenlik havuzunda sıralar. Kanada Express Entry Programları sistemi göçmenlik havuzunda sıralanan Kanada nitelikli göçmenlik puanlamasına göre Kanada Hükümeti en yüksek puanlı kişilerden başlayarak bireylerin Federal Nitelikli İşçi Programı için başvuru hakkı kazandıklarını duyurur.

Express Entry sistemi üzerinden Kanada nitelikli işçi programına aşağıdaki adımlar izlenerek başvurulur.

Destekleyici Belgeler Alın

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurusu için Express Entry sistemi üzerinden bir profil oluşturacak başvuru sahipleri, öncelikle Kanada Hükümeti tarafından talep edilen kanıtlayıcı belgeleri bir araya getirmiş olmalılardır. Aşağıda Federal Nitelikli İşçi Programı için Kanada Hükümeti tarafından talep edilen destekleyici belgeler listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaport
 • İngilizce veya Fransızca uluslararası geçerliliği bulunan dil testi sonuçları
 • Eğitim Kimlik Belgesi Değerlendirme Raporu (ECA)
 • Kanada’daki işverenden iş teklifi
 • Sabıka kaydı belgeleri
 • Sağlık kontrolü belgeleri
 • Fon kanıtı belgeleri

Profilinizi Kaydedin

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvurusu gerçekleştirecek kişiler öncelikle Express Entry sistemi üzerinde bir profil oluşturmalıdır. Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sahipleri, Express Entry sistemi üzerinde oluşturdukları profilde kanıtlanabilir ve doğru bilgilere yer vermelilerdir.

Kanada Hükümeti, Express Entry sistemi üzerinden kişilere program için gerekli olan kriterler üzerinden sorular sormaktadır. Express Entry sistemi üzerinde bulunan soruları doğru ve eksiksiz bir şekilde yanıtlayan ve bir profil oluşturan kişiler sonraki 60 gün içerisinde destekleyici belgelerini çevrimiçi sisteme yüklemelilerdir.

Kişilerin profillerini oluşturduktan sonra gerekli evrakları Express Entry çevrimiçi göçmenlik sistemine yüklemeleri için toplamda 60 günleri bulunmaktadır. Belgelerinde bir değişiklik olan, yeni bir dil yeterlilik testine giren, Kanada’dan yeni bir iş teklifi alan kişilerin profillerini oluşturduktan sonraki 60 gün içerisinde belgelerini güncelleme hakları bulunmaktadır.

Başvuru Daveti Alın

Kanada Hükümeti, Express Entry sistemi üzerinden Kanada’da çalışmak üzere başvuru gerçekleştiren kişilerin oluşturdukları profilleri puanlamaktadır. Kanada Hükümeti tarafından gerçekleştirilen çevrimiçi puanlama ve değerlendirmenin ardından başvuru sahipleri profillerinin aldıkları puanlara göre listelenmektedir. Express Entry sistemi üzerinde oluşturduğu profil ile yüksek bir puan elde eden başvuru sahiplerine Kanada Hükümeti tarafından bir kalıcı ikamet başvurusu davetiyesi gönderilmektedir.

Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru başvuru sahipleri, Kanada Hükümeti tarafından gönderilen davetiye mektubunu kabul edebilir, eğer davetiye Federal Nitelikli İşçi Programı dışında bir program için yollandıysa da reddedebilirler. Kanada Hükümetinin başka bir program adına yolladığı davetiye mektubunu reddeden kişilerin, Federal Nitelikli İşçi Programı için kabul almak adına sıfırdan bir profil oluşturması gerekir.

Daimi İkamet için Başvurun

Kanada Hükümeti tarafından gönderilen Kanada kalıcı ikamet başvurusu davetiyesini kabul eden Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı başvuru sahipleri, kalıcı ikamet başvuru ücretlerini ödemeli ve destekleyici ek belgelerin Kanada Hükümetine iletimini sağlamalıdır.

Kanada Hükümeti, kalıcı ikamet başvurusu davetiyesini kabul eden kişilere bir paket halinde gerekli formları ve evrakları göndermektedir. Kişiler gerekli formları doldurmalı, gerekli evrakları bir araya getirmeli ve Kanada kalıcı ikamet başvuru ücretlerini ödemelilerdir.

Kanada Daimi İkamet Başvuru Ücretleri Ne Kadar?

Kanada Hükümeti, Kanada süresiz ikamet başvurusu gerçekleştiren kişilerden başvuru ücreti talep etmektedir.

Aşağıda Kanada daimi ikamet başvuru ücretleri tablo halinde verilmiştir.

Ücret türü$ CAD
Ekonomik göçmenlik başvuru ücreti1.040 (550 CAD işlem ücreti ve 490 CAD kalıcı ikamet hakkı ücreti dahildir)
Ekonomik göçmenlik başvuru ücreti (daimi ikamet harcı hakkı olmaksızın)550 CAD
Eş veya genel hukuk partneri dahil başvuru ücreti1.040 CAD (550 CAD işlem ücreti ve 490 CAD kalıcı ikamet hakkı ücreti dahildir)
Eş veya genel hukuk partneri dahil başvuru ücreti (daimi ikamet harcı hakkı olmaksızın)550 CAD
Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğu içeren başvuru ücreti - çocuk başına150 CAD
Paylaş: