Norveç Göçmenlik Başvurusu

Norveç Göçmenlik Başvurusu Nedir, Nasıl Yapılır?

Norveç göçmenlik başvurusu, göç türüne göre belirli bir süre aile birleşimi, eğitim, çalışma, staj, iş arama, bilimsel araştırma, iltica, kültürel değişim, tedavi, misyonerlik çalışması amacıyla Norveç’te kalmak için başvurulabilen uzun süreli vize başvuru türüdür.

Norveç göçmenlik başvurusunda bulunabilmek için gerekçeler aşağıda listelenmiştir.

 • Norveç vatandaşı olan veya Norveç kalıcı oturum izni belgesine sahip bir aile üyesi, akraba, birlikte yaşanan sevgili, nişanlı veya eşin bulunması gerekmektedir.
 • Norveç’te iş arayan, yükseköğrenim veya mesleki eğitimini tamamlamış nitelikli çalışan olunması gerekmektedir.
 • Norveç’te tarım, ormancılık, balıkçılık, restoran veya turizm alanında mevsimlik işçi olunması gerekmektedir.
 • Norveç’te denizcilik işi yapılması gerekmektedir.
 • Norveç’te misyonerlik çalışması yürütülmesi gerekmektedir.
 • Norveç’te bilimsel çalışma yürütülmesi gerekmektedir.
 • Norveç’te çalışacak diplomat ya da NATO personeli olunması gerekmektedir.
 • AB ülkelerinden birinde şirket çalışanı olunması ve Norveç’te bu şirket için bir çalışma yapılması gerekmektedir.
 • Adayın kendi ülkesinde ırkçılık veya eziyete maruz kalması sonucu iltica durumu ile göçmenlik başvurusu yapılabilmektedir.
 • Dil becerilerini geliştirmek ve Norveç toplumu hakkında bilgi edinmek için Norveç’li bir ailenin yanına kültürel değişim yapılabilmektedir.
 • Norveç’teki bir öğretim kurumunda eğitim alınması gerekmektedir.
 • Norveç’teki bir öğretim kurumunda öğrenci değişim programı çerçevesinde eğitim alınması gerekmektedir.
 • Norveç’te stajyer olunması gerekmektedir.
 • Norveç’te tedavi görülecek olunması gerekmektedir.

Norveç Göçmenlik Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Norveç göçmenlik başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, sahip olunan pasaportun aslı ve damgalanmış sayfaların kopyasının sunulması gerekmektedir. Pasaportun en az bir yıl daha geçerliliğinin bulunması gerekmektedir.
 • Norveç göçmenlik başvuru formu: Norveç göçmenlik başvuru formu kişisel bilgiler, aile bilgileri, göçmenlik başvuru amacı gibi sorular içermektedir. Norveç göçmenlik başvuru formu doğru bilgilerle ve eksiksiz olarak online doldurulduktan sonra çıktısı alınmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için; 35 mm genişlik 45 mm uzunlukta, arka planı beyaz, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğrafın başvuru dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Norveç’teki konaklama kanıtı: Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, kira sözleşmesi gibi konaklama bilgilerini kanıtlayacak evraklar sunulması gerekmektedir.
 • Finansal yeterlilik kanıtı: Norveç’teki yaşam masraflarını karşılayabilecek finansal yeterliliğe sahip olunduğunu kanıtlamak için, Norveç’te bir banka hesabından banka ekstreleri gibi finansal bilgileri kanıtlayacak evraklar sunulması gerekmektedir.

Norveç Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, Norveç’te göçmen olarak bulunma amacını gösteren belgenin hazırlanılması gerekmektedir. Norveç online göçmenlik formu doldurularak çıktısı alınmalıdır. Norveç göçmenlik başvuru ücreti, göçmenlik formu doldurulurken ödenebilmektedir.

Başvuru formu doldurulduktan sonra, Norveç Büyükelçiliğine randevu alınmalıdır. Randevu günü gelene kadar Norveç Göçmenlik Bürosu tarafından gerekli görülen evrakların derlenmesi gerekmektedir. Norveç göçmenlik başvurusu yapacak kişinin, randevu günü geldiğinde, Norveç göçmenlik başvurusu için teslim edilmesi gereken evraklarla birlikte Norveç Büyükelçiliğine gitmesi ve evrakları sunması gerekmektedir. Norveç göçmenlik başvuru ücreti, göçmenlik formu doldurulurken ödenmemişse, Norveç Büyükelçiliğine ödenmelidir.

Norveç göçmenlik başvurusu süreci, başvuru amacına göre ilerleyen başlıklarda detaylandırılacaktır.

Norveç Göçmenlik Yasası Programları Nelerdir?

Norveç’in yürürlükte olan Norveç göçmenlik yasası programları aşağıda listelenmiştir.

 • Norveç çalışma göçmenlik programı
 • Norveç aile birleşimi göçmenlik programı
 • Norveç öğrenci göçmenlik programı
 • Norveç stajyer göçmenlik programı
 • Norveç misyoner göçmenlik programı
 • Norveç tedavi göçmenlik programı
 • Norveç araştırmacı göçmenlik programı

Öğrenci Olarak Norveç Göçmenlik Başvurusu Nedir?

Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu, Norveç’te bulunan ortaokul, lise, üniversite, mesleki okul, dini eğitim okulu türlerinden birinde eğitim görmek için başvurulabilen bir Norveç göçmenlik başvuru türüdür. Norveç’te 90 günden daha uzun süre eğitim alacak AB vatandaşı olmayan kişilerin Norveç oturum iznine başvurması gerekmektedir. Norveç öğrenci oturum izni hamillerine haftada 20 saate kadar çalışma izni sağlamaktadır.

Norveç Schengen bölgesine kayıtlı ülkelerden biri olduğundan, Norveç’te oturum izni almak için, Norveç Öğrenci Vizesi (Schengen vizesi) başvurusu yapılmalıdır. Norveç öğrenci vizesinin geçerliliği 90 gündür. Norveç öğrenci vizesi hamilleri Norveç’te çalışamamaktadır.

Norveç oturum izni, öğrencilik süresine göre düzenlenmektedir. Norveç oturum izni hamillerine eğitimleri devam ettiği sürece Norveç’te barınma hakkı tanımaktadır.

Öğrenci Olarak Norveç Göçmenlik Başvurusu Yapmak için Hangi Evraklar Gereklidir?

Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, sahip olunan pasaportun aslı ve damgalanmış sayfaların kopyasının sunulması gerekmektedir. Pasaportun en az bir yıl daha geçerliliği bulunması gerekmektedir.
 • Norveç göçmenlik başvuru formu: Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, Norveç oturum izni başvuru formu doldurulması gerekmektedir. İnternet üzerinden doldurulan Norveç göçmenlik başvurusu formunun asıll kopyası Norveç Büyükelçiliği’ne sunulmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için; 35 mm genişlik 45 mm uzunlukta, arka planı beyaz, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğrafın başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir.
 • Kabul mektubu: Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, Norveç’te onaylanmış bir eğitim kurumundan adayın adı ve soyadı, hangi çalışma programına kabul edildiği, çalışmaların hangi seviyede olduğu ve programın ne kadar sürdüğünü belirtilen bir kabul mektubu alınması gerekmektedir.
 • Norveç’teki yükseköğretim kurumlarına girme hakkının kanıtı: Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, noter tasdikli diploma, transkript veya sertifikanın sunulması gerekmektedir. İlkokul dahil gidilen tüm eğitim kurumlarının listelenmesi gerekmektedir.
 • Maddi yeterlilik belgeleri: Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, kişinin yıllık 126,357 NOK gelirinin olduğunu doğrulayan bir hesap ekstresi gerekmektedir.
 • Harç ücretinin ödendiğine dair makbuz: Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, Norveç’teki öğrenim kurumunun talep ettiği durumlarda başvurudan önce harç ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Norveç’te barınacak yer belgesi: Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, Norveç’te ev kiralanmışsa kira sözleşmesi sunulmalıdır. Öğrencinin kalacağı yerin okul tarafından belirlenmesi halinde kabul mektubunda belirtilmiş olması gerekmektedir.
 • Muvafakatname: Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için; kişi 18 yaşını doldurmamış ise, doğum belgesi, ebeveynlerinin kimlik fotokopisi, noterden alınmış onaylı muvafakatname ve ebeveynlerinden biri öldüyse ölüm belgesinin sunulması gerekmektedir.
 • Kontrol listesi: Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, Norveç Göçmenlik Bürosu tarafından istenen tüm belgelerin sağlandığına dair doldurulmuş ve imzalanmış kontrol listesinin sunulması gerekmektedir.

Norveç’te 90 günden daha kısa süreli eğitim görecek kişilerin Norveç oturum izni yerine Norveç öğrenci vizesi başvurusunda bulunması gerekmektedir. Norveç Öğrenci Vizesi Başvuru Evrakları, Norveç göçmenlik başvurusu evraklarından farklılık göstermektedir.

Öğrenci Olarak Norveç Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için Norveç’te bir eğitim programından kabul mektubu alınması gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler hazırlanıp kontrol listesinin çıktısı alınmalıdır. Norveç göçmenlik başvurusu formu doldurulduktan sonra seçilen VFS Global başvuru merkezine randevu alınmalıdır. Randevu günü geldiğinde gerekli belgeler seçilen VFS Global başvuru merkezine sunulmalıdır.

Öğrenci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapıldığında belgeler doğrulanılması için Norveç Göçmenlik Bürosu’na gönderilmektedir. Norveç göçmenlik başvuru belgeleri doğrulandığı takdirde öğrenciye oturum izni yollanmaktadır.

Çalışmak için Norveç Göçmenlik Başvurusu Nedir?

Çalışmak için Norveç göçmenlik başvurusu yapacak kişi, Norveç’te çalışan olarak bulunabilmek için uzun süreli Norveç çalışma vizesine sahip olmalıdır. Norveç çalışma vizesi, hamiline Norveç sınırları içerisinde 1 ila 2 yıl süreyle barınabilme ve çalışabilme hakkı tanımaktadır. Norveç çalışma izni uzatılabilmektedir.

Çalışmak için Norveç göçmenlik başvurusu, meslek tipine göre değişiklik göstermektedir. Norveç’te nitelikli eleman; tarım, ormancılık, balıkçılık, restoran veya turizm alanında mevsimlik işçi, stajyer, Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı çalışanı, aşçı, sporcu, antrenör, denizci, misyoner, şirket sahibi, diplomat, NATO personeli ya da araştırmacı olarak çalışanlar Norveç Çalışma İzni başvurusu yapabilmektedir.

Norveç’te çalışmak için Norveç göçmenlik başvurusu yapabilecek meslek grupları aşağıda listelenmiştir.

 • Nitelikli işçi olarak Norveç göçmenlik kaydı: Nitelikli işçi olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için lise mezunlarının, en az üç yıllık bir mesleki eğitim programı tamamlamış olması ve Norveç’te eşdeğer bir mesleki eğitim programı bulunması gerekmektedir. Nitelikli işçi olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için üniversite mezunlarının lisans eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Denizci olarak Norveç göçmenlik kaydı: Denizci olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, Norveç kıta sahanlığında denizcilik yapılacak olunması gerekmektedir.
 • Sporcu veya antrenör olarak Norveç göçmenlik kaydı: Sporcu veya antrenör olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, Norveç Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi ya da Spor Konfederasyonu tarafından kişinin alanında nitelikli olduğunun onaylanması gerekmektedir. Çalışılacak işte vergilendirilmeden önce yılda en az 265.998 NOK kazanılıyor olması gerekmektedir.
 • Aşçı olarak Norveç göçmenlik kaydı: Aşçı olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, aşçılık eğitimi ve en az on yıllık iş tecrübesine sahip olunması gerekmektedir. İş tecrübesi süresinin en az yarısında yüksek standartta bir restoranda çalışmış olunmalıdır.
 • Misyoner olarak Norveç göçmenlik kaydı: Misyoner olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, alınan dini eğitim üzerine yüksek lisans yapılmış olunması gerekmektedir. Çalışılacak işte vergilendirilmeden önce yılda en az 265.998 NOK kazanılmalıdır. Misyonerlik görevinin gönüllü yapılması durumunda çalışanın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının işveren tarafından karşılanacağının garanti edilmesi gerekmektedir.
 • Şirket sahibi olarak Norveç göçmenlik kaydı: Şirket sahibi olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, şirket sadece başvuru sahibine ait olmalıdır. Şirketin sahibine vergilendirilmeden önce yılda en az 265.998 NOK sağlayacak durumda olması gerekmektedir. Norveç Göçmenlik Bürosu, yetkililerden şirketin muhtemel karını hesaplanmasını istemektedir.
 • Mevsimlik işçi olarak Norveç göçmenlik kaydı: Mevsimlik işçi olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için; tarım, ormancılık, balıkçılık, restoran veya turizm alanında mevsimlik işçi olarak işe alınmış olunması gerekmektedir. İşverenin, Norveç Çalışma ve Refah İdaresi’nden, işi yapmak için Norveç veya AB ülkelerinden yeterli sayıda işçi bulunamadığına dair onay almış olması gerekmektedir.
 • Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı çalışanı: Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı çalışanı olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için, ajansın bir ortağı tarafından işe alınılmış olunması gerekmektedir. Alınacak ücretin Norveç’te yaşamak için yeterli olması ve yaşamak için bir yer kiralanmış olunması; alınacak ücret düşük ise, Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın kişinin Norveç’e gelişini, konaklama ücretini ve dönüş biletini karşılaması gerekmektedir.
 • Araştırmacı olarak Norveç göçmenlik kaydı: Araştırmacı olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için Norveç’te bir üniversitede, kolejde veya enstitüde araştırma yürütülecek olunması gerekmektedir. Kişinin yılda en az 126.357 NOK gelirinin bulunması gerekmektedir.
 • Stajyer olarak Norveç göçmenlik kaydı: Stajyer olarak Norveç göçmenlik başvurusu yapmak için Norveç’te bir üniversitede staj yapılacak olunması ve 18 ila 30 yaş arasında olunması gerekmektedir.

İş Aramak için Norveç Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Norveç’te iş aramak için göçmenlik başvurusu, kişinin Norveç’te en fazla 1 sene süreyle iş aramasına olanak sağlayan Norveç göçmenlik başvurusu türüdür. Norveç iş arama göçmenlik başvurusu yapmak için üniversitede, meslek okulunda veya kolejde öğrenci olunması ya da bir araştırmacı olarak oturum iznine sahip olunması ve oturum izni sona ermeden en az 1 ay önce iş aramak için oturum iznine başvurulması gerekmektedir.

Norveç’te iş aranacak süre boyunca kişinin ayda en az 22.167 NOK gelirinin olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Norveç’te nitelikli eleman olarak iş ararken nitelikli işçi gerektirmeyen işler dahil olmak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışılabilmektedir.

Aile, Eş ya da Ortak Olarak Norveç Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile, eş ya da ortak olarak Norveç göçmenlik başvurusu, Norveç sınırları içerisinde ikamet etmekte olan Norveç vatandaşı ya da Norveç kalıcı oturum izni olan bir aile üyesi, sevgili, nişanlı veya eş aracılığıyla başvurulabilen Norveç oturum izni türüdür.

Norveç sınırları içerisinde ikamet etmekte olan Norveç vatandaşı ya da Norveç kalıcı oturum izni olan kişi aracılığıyla, birlikte yaşanan eş veya partneri tarafından Norveç göçmenlik başvurusunda bulunulabilmektedir.

Norveç sınırları içerisinde ikamet etmekte olan Norveç vatandaşı ya da Norveç kalıcı oturum izni olan kişi aracılığıyla, 18 yaşını doldurmamış çocuğu tarafından Norveç göçmenlik başvurusunda bulunulabilmektedir.

Norveç sınırları içerisinde ikamet etmekte olan Norveç vatandaşı ya da Norveç kalıcı oturum izni olan kişi aracılığıyla; anne, baba, kardeş, yetişkin çocuk, büyükanne, büyükbaba gibi aile üyeleri tarafından Norveç göçmenlik başvurusunda bulunabilmektedir.

Norveç Göçmenlik Kayıt Ücreti Ne Kadar?

Norveç göçmenlik kaydı yaptırıldığında, oturum izni yenilendiğinde veya değiştirildiğinde Norveç ikamet izni (NRP) kayıt sertifikası verilmektedir. Norveç ikamet izni kayıt sertifikası ücretli olarak temin edilmektedir.

Norveç göçmenlik kayıt ücreti, başvuru türüne göre 695-1157 Dolar arasında değişiklik göstermektedir.

Norveç Göçmenlik Kayıt Ücreti Nasıl Ödenir?

Norveç göçmenlik başvurusunun online yapıldığı durumlarda; başvuru portalı üzerinden kredi kartı ile ödenebilmektedir.

Norveç göçmenlik başvurusunun Norveç Göçmen bürosu üzerinden yapıldığı durumlarda ücret, başvuru yapılırken nakit olarak ödenmektedir.

Norveç Göçmen Bürosu İletişim Bilgileri Nedir?

Norveç göçmen bürosu resmi web sitesine uni.no üzerinden ulaşılabilir.

Norveç Göçmenlik Kayıt Ücreti Muafiyeti Nedir?

Norveç göçmenlik kayıt ücreti muafiyeti, belli koşulların sağlanması halinde kayıt ücreti ödemesinin yapılmayacağı durumları ifade eder.

Norveç göçmenlik kayıt ücretinden muaf olunacak durumlar:

 • 6 yaşından küçük kişiler Norveç göçmenlik kayıt ücretinden muaftır.
 • AB vatandaşı olan yakın bir aile üyesiyle seyahat edecek veya aile üyesini ziyaret edecek kişiler Norveç göçmenlik kayıt ücretinden muaftır.
 • Norveç’e eğitim amaçlı gezi düzenlenmesi durumunda olduğunda öğrenciler, stajyerler ve eşlik eden öğretmenler Norveç göçmenlik kayıt ücretinden muaftır.
 • Norveç’e bilimsel araştırma yapmak gelen araştırmacılar Norveç göçmenlik kayıt ücretinden muaftır.

Norveç’e Göç Ettikten Sonra Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Norveç’e göç ettikten sonra vatandaşlık başvurusu yapmak için, son on yılda en az yedi yıl Norveç’te yaşanmış olunması gerekmektedir. Başvuru sırasında, geçerli bir daimi oturum iznine sahip olunması ve önceki on yıl içinde Norveç’te yaşarken sahip olunan oturum izinlerinin her birinin bir yıl veya daha uzun bir geçerlilik süresine sahip olması gerekmektedir.

Norveç vatandaşlık başvurusunda bulunacak 18-67 yaş arasındaki adaylar Norveççe dil kursunda eğitim almalıdır. Eğitimden sonra minimum A2 konuşma seviyesinde Norveççe bilindiği kanıtlanmalıdır. Norveç kültürü hakkındaki bilgi seviyesini kanıtlamak için sosyal bilgi ya da vatandaşlık testine girildikten ve temiz bir sabıka kaydına sahip olunduğu kanıtlandıktan sonra Norveç Göçmenlik Bürosuna, Norveç Vatandaşlık Başvurusu yapılabilmektedir.

Norveç vatandaşlık başvurusu 12 ay içinde sonuçlanmaktadır. Norveç, 2020 yılında çifte vatandaşlık kabul etmeye başlamıştır. Norveç Göçmenlik Bürosunun verilerine göre 2020 yılında 26 bin kişi Norveç vatandaşlık başvurusu yapmıştır. Norveç vatandaşlık başvurusu sayısındaki artış bekleme süresini uzatabilmektedir.

Paylaş: