Avustralya Vize İşlemleri için Gerekli Belgeler

Avustralya Vize İşlemleri için Gerekli Belgeler

Avustralya vize başvurularında gereken belgeler başvuru yapılan vize türüne farklı göstermektedir. Avustralya vize işlemleri için gerekli beleğeler başvuru sahibinin durumuna göre aşağıda verilmiştir. Başvuru evraklarını hazırlamadan önce seyahat amacınıza göre almak istediğiniz vize türünü doğru şekilde belirlemek evrak hazırlama, başvuru ve vize onay işlemlerini kolaylaştıracaktır.

Vize türünüze göre, vize başvuru formları ve dilekçelerin doldurulması, evrak kontrolü gibi konularda vizemnet tüm süreç için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başvuru için Genel Kurallar

 1. Online Başvuru formu ile yapılan başvurular öncelikli olarak değerlendirilir.
 2. Gerekli görüldüğü takdirde noter onaylı ek belgeler de istenebilir.
 3. Dil yeterliliği gerektiren vize türleri için başvuru sahibinden kanıt sunması istenmektedir.
 4. Acentelere yetki vermek istendiği takdirde 956 nolu form’u doldurulur ya da online başvuru sırasında ilgili kısımda belirtilir.
 5. 18 yaşından küçük kişiler anne-babası tarafından verilen noter onaylı muvafakatname hazırlamalıdır.
 6. İngilizce dili dışında farklı dillerdeki belgeler İngilizceye yeminli tercüman tarafından (NAATI belgeli) tercüme edilmiş suretleriyle birlikte sunulmalıdır.
 7. Sponsorlu başvurularda destekleyici Türkiye, Avustralya ya da üçüncü bir ülkede olsa dahi gereli belgeler vize başvurusu yapan kişi tarafından hazırlanarak dosyaya konulmalıdır.

Avustralya Vize İşlemleri için Gereken Belgeler

Gereken belgeler Turist Vizesi, Öğrenci Vizesi ve Çalışma Vizesi türlerine göre farklılık gösterdiği gibi kişinin çalışan, emekli, kamu personeli, öğrenci olma durumuna göre de farklılık göstermektedir.

Avustralya Genel Vize Başvurusu (Turist Vizesi) için İstenen Belgeler

Başvuru Formu: Avustralya Vize müracaatlarında vize başvuru formu online başvuru yoluyla ya da basılı form doldurularak yapılmaktadır. Vize türüne uygun basılı form temin edilerek doldurulmalı ya da form online olarak ImmiAccount hesabına giriş yapılarak doldurulmalıdır.

Pasaport: Avustralya Vizesi için başvuru sahipleri istenilen vize süresinden altı ay daha uzun süre geçerli bir pasaporta sahip olmalıdır. Bütün Türkiye Pasaportu türleri için vize zorunludur. Var ise eski pasaport vize ve giriş-çıkış sayfalarının noter onaylı suretleri eklenmelidir.

Davet Mektubu: Ziyaret amacı ile Avustralya’ya gidilecekse aile, akraba veya arkadaş ziyareti için Avustralya Konsolosluğuna hitaben yazılmış ve imzalanmış davet yazısı olmalıdır.

Davet Edene ait oturum ve İkamet İzni: Davet eden kişinin Avustralya’da ikametine dair resmi belge.

Dilekçe: Avustralya Büyükelçiliği vize departmanına hitaben yazılmış seyahat amacınızı açıklayıcı beyan.

Fotoğraf: Pasaport fotoğrafı ile aynı özelliklere sahip, son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, biyometrik özellikte, üzerinde dijital değişiklik yapılmamış, yüzü önden gösteren, hiçbir örtüyle kapatmayan, kişinin tanınmasını engelleyecek unsur içermeyen biçimde 2 adet fotoğraf.

Kimlik-Nüfüs Cüzdanı: Yeni Kimlik veya Nüfüs Cüzdanı onaylı fotokopisi ve tercümesi eklenir. Vize Ücreti: Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği: Noter onaylı ve tercümesi yapılmış olmalıdır. E-devlet üzerinden temin edilebilir.

Arşivli Adli sicil kaydı: E-Devlet sisteminden alınmış veya ilgili kurumdan temin edilen arşivli adli sicil kaydı dosyaya eklenmelidir.

Sağlık Sigorta Poliçesi: Uluslararası geçerli ve Avustralya için minimum sigorta miktarını sağlayan bir sağlık sigortası poliçesi sunulmalıdır.

Banka Hesap Dökümleri: Son 3 aya ait hesap hareketlerini ve seyahatinizi karşılayacak bakiye bilgilerini barındıran banka yetkili personeli tarafından imza-kaşe yapılmış noter onaylı tercümesi yapılmış banka hesap döküm cetveli dosyaya eklenmelidir.

Otel Rezervasyon Bilgileri: Seyahatiniz için bir otel rezervasyonu yaptıysanız bu rezervasyona ait bilgileri içeren doküman, varsa ödeme evrakları eklenmelidir.

Mali Durumu Gösterir Belgeler: Başvuran kişiye ait tüm gelirleri belgelenmelidir. Tapu fotokopileri, kira gelirleri, son 3 aya ait maaş bordroları gibi tüm gelirlerin resmi ve onaylı belgeleri vize başvuru evraklarının arasında olmalıdır.

Diğer Belgeler mesleki konuma uygun olarak tasnif edilmiştir. Durumunuza uygun olan bölümü inceleyebilirsiniz.

Kişisel Duruma Göre Avustralya Gitmek için Gerekli Diğer Belgeler

 • Çalışan Başvurusu (Özel Sektör-Kamu Sektörü)
  • İş Veren Yazısı: Fiilen çalıştığınız işyerinden görevinizi, izin sürenizi ve Avustralya’dan geri dönüşte aynı iş yerinde çalışacağınızı taahhüt eden, açıklayan kurum yazısı.
  • Resmi Şirket Belgeleri: Yeni tarihli faaliyet belgesi, imza sirküleri, Ticaret sicil gazetesi sureti (yeni tarihli) ve vergi levhası fotokopisi.
  • Davet yazısı: Avustralya’daki programınıza ait davetiye veya kongre-konferansa katılacaksanız davet mektubu veya kaydınıza ait resmi belge.
  • SGK Hizmet Kayıt ve Dökümü: E-devlet üzerinden hizmet dökümü Avustralya Büyükeçiliği’ne verilmek üzere alınmalıdır.
  • Maaş Bordrosu: (Son 3 aya ait)
 • Emekliler için Öğrenci (Kamu-Özel Sektör)
  Genel belgelere ilave olarak;
  • Emekli Kimliği: Emekli kimlik kartı ya da e-devlet sisteminden emekli tescil belgesi alınabilir.
  • Maaş Bordrosu: Son 3 aya ait maaş bordrosu
  • Banka Hesap Dökümleri: Son 3 aya ait hesap hareketlerini gösterir doküman.
  • Diğer Mali Gelirlere Ait Belgeler: Tapu, Kira geliri, Araç ruhsatı vb. ait evrak suretleri
 • Reşit Olmayan Çocuklar (18 yaş altı)
  Genel belgelere ilave olarak;
  • Muvafakatname: 18 yaşından küçükler için anne ve babasının her ikisinden alınmış noter onaylı tercümesi yapılmış muvafakatname olmalıdır.

Avustralya Öğrenci Vizesi için Gerekli Belgeler

Avustralya Öğrenci Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Avustralya öğrenci vizesi için gerekli belgeler temelde hangi eğitim amacı ile Avustralya’ya gidileceğine göre değişiklik göstermektedir. T.C vatandaşları için Avustralya’da üniversite eğitimi ve uzun süreli dil eğitimi almak için gerekli temel evrak listesi aşağıda verilmiştir.

Dil Eğitimi Sınav Sonucu - Kurs Katılımı-Sertifika: Türkiye’de tamamlanan ya da devam edilen İngilizce kurslarına ait sertifika vb. belgelerin noter onaylı sureti ve İngilizce olmaması halinde tercümesi dosyaya eklenmelidir. Avustralya’da dil eğitimi almak amacı ile yapılan öğrenci vizeleri bu belge istenmemektedir.

Ayrıca Avustralya vize başvurusunda bulunan öğrenciler aşağıdaki tabloya göre Avustralya hükümeti tarafından belirlenen göçmenlik risk sıralamasına uygun olarak Türkiye’nin göçmen risk oranı ve başvuru yaptıkları okulun risk skalasına göre başvurusu S veya R kategorisinde değerlendirilir.

S kategorisi S1 kategorisi ek belge sunmazken diğer S kategorilerden ek belgeler istenebilir. R Kategorisi için finans ve İngilizce şartları için belge sunulması zorundadır. Bu konuda ayrıntılı açıklama maddeler halinde yapılmıştır. Hangi kategoride olduğunuz çevrimiçi başvuru esnasında öğrenilebilmektedir.

EĞİTİM
VEREN
KURUM
RİSK
DURUMU
BAŞVURAN ÖĞRENCİNİN ÜLKESİNİN RİSK DURUMU
BİRİKİÜÇ
BİRSSS
İKİSSR
ÜÇSRR
 • Avustralya’da lisans, yüksek lisans eğitimleri için vize başvurusunda IELTS sınavından en az 5.5 almak gerekecektir. IELTS 5.0 dil puanı var ise 10 hafta dil programı (ELICOS) ile IELTS 4.5 puanı varsa 20 haftalık dil programı (ELICOS) ile vizeye başvuru yapılabilir.

 • IELTS eşdeğer kabul edilen sınavlar ise aşağıda verilmiştir.

Sınav TürüMinimum Puan10 Hafta Kurs için
Minimum Puan
20 Hafta Kurs için
Minimum Puan
IELTS5.554.5
TOEFL (Yazılı)527500450
TOEFL internet463532
CEA162154147
PTEA423630

Avustralya Dil Okulu için Gerekli Evraklar

 • Öğrenci Belgesi: Başvuru sahibi Türkiye’de öğrenci statüsünde ise eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi onaylı sureti ve tercümesi vize dosyasına eklenmelidir. Ayrıca eğitim öğretim dönemi içinde seyahat ediliyorsa eğitim kurumundan ayrılış durumunu açıklayan resmi yazı onaylı sureti ve tercümesi eklenir.
 • Diploma: Türkiye’de son mezun olunan eğitim kurumundan alınan diploma onaylı örneği, tercümesi olmalıdır. Geçici mezuniyet Belgesi de kabul edilmektedir. Transkript bu dosyaya eklenmelidir.
 • Kabul Mektubu: Öğrenci vizesi başvurularında eğitim alacağınız kurumdan eğitiminiz hakkındaki bilgileri içeren bir davet mektubu (Invitation Letter) başvuruya eklenir.
 • Bu belge bulunmuyorsa Yurtdışındaki Eğitim kurumundan alınan (kısa süreli dil okulları dışında) CoE (Certificate of Enrollment) belgesi başvuruya eklenir. Bu belge başvurunun olumlu sonuçlanması için önemlidir.
 • Mali Destek Bilgileri: Vize alımı için gerekli yaşamsal giderlerin gereken minimum tutarlar öğrencinin, eğitim süresinin durumuna göre farklı olacaktır. Evli ve çocuğu olan ya da partneri ile seyahat edecek olan kişiler içi detaylı bir liste hazırlanmıştır.

Buradan durumunuza uygun asgari mali destek tutarlarını inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru için vizemnet uzmanlarının desteğini alabilirsiniz.

Dil eğitimi (ELICOS) programı için banka hesabında 3 ay bakiye bulundurma şartı kaldırılmış yerine kredi çekme veya yeterli hesap bakiyesi bulundurma şatı getirilmiştir.

Sponsorlu başvurularda ise sponsora ait yeterli mali seviyede yıllık gelir veya maaş bordrosu ibrazı yapılmalıdır.

Sponsora ait belgeler: Mali destekleyici bir sponsor ise maaş bordroları, oturum evrakları dosyaya eklenmelidir.

Avustralya Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar

Avustralya Çalışma Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Avustralya çalışma vizesi için istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır. Kişisel koşullara uygun dokümanları öğrenmek ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunmak için vizem.net uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

 • Pasaport: Başvuru yapılacak vize süresi kadar geçerli olmalıdır. Başvuruya dâhil olan tüm kişiler için pasaport kimlik sayfası sureti ve eğer daha önce başka ülkelere ziyaretleriniz varsa vize sayfaları ve giriş çıkış damgalarının fotokopileri eklenmelidir.
 • Davet yazısı: Avustralya’daki çalışmayı planladığınız şirketten davetiye çalışma izni başvuruları için ön yazı.
 • Fotoğraf: pasaport fotoğraf kriterlerine uygun 1 adet fotoğraf.
 • Sağlık Raporu (şartları ve yetkili kuruluşları öğrenmek için lütfen iletişime geçiniz)
 • Mali Durumu Gösterir Belgeler: Tapu, Araç Ruhsatı vs.
 • Banka Hesap Dökümleri: Son 3 aya ait hesap döküm cetvelleri

Aile Birleşimi Vize Başvurusu için Gereken Belgeler

Evlilik, daha önce evli olan kişiler, nişanlı veya birlikte yaşayan partnerler için aile birleşimi Avustralya aile birleşimi vizesi kapsamında çeşitli belgeler talep edilmektedir. Genel evraklara ek olarak;

 • Evlilik Cüzdanı/Belgesi sureti onaylı fotokopisi,
 • 18 yaş altı çocuklar için anne-baba imzası taşıyan orijinal muvafakatname belgesi,
 • Avustralya vatandaşı eşin doğum belgesi
 • Önceki evliliklere dair boşanma kararı ve tercümesi, (varsa)
 • Avustralya’daki eşe ait oturma izini, pasaport ve kimlik onaylı suretleri,
 • Yeterli dil seviyesini kanıtlayan diploma veya sertifika onaylı sureti,
 • Eşlere ait doğum sertifikası onaylı suretleri,
 • Avustralya evlendirme dairesince tahsis edilmiş evlenme ehliyet belgesi / evlilik kaydı belgesi onaylı sureti.
 • Partner kişilerin birlikte yaşadığını ispat eden belgeler.

Avustralya eş vizesi için gerekli belgelerin İngilizce ve noter onaylı olması gerekmekmektedir.

Avustralya Göçmen Vizesi için Gerekli Belgeler

Nitelikli göçmen ve sponsorlu davet vizeleri için genel evraklara ek olarak aşağıdaki belgeler gereklidir.

 • Dil Belgesi: İngilizce Düzeyini kanıtlayan Belge İELTS 5 ve üzeri paun ya da eşdeğeri bir puan.
 • Mezuniyet belgesi: Denkliği kabul edilen yükseköğretim alanlarında lisans veya üstü derecede mezuniyeti kanıtlayan diploma, mezuniyet belgesi.
 • İş Deneyimi: Son 24 ay içinde 12 ay başvurduğunuz iş türünde çalıştığınızı ispat eden belge.
 • Meslek Belgesi: Sertifika veya Belge gerektiren bir mesleğe başvuruyorsanız ilgili sertifika- belgeyi sunmalısınız.
 • Expression of Interest Formu: Skill Select sistemi üzerinden doldurulmuş Expression Of Interest Formu
 • Davet Yazısı: Avustralya resmi kurumlarından Skill Select kabul edildiğine dair davet yazısı
 • Sponsor Davet Mektubu: İşveren Sponsorlu Başvuru için davet mektubu

Avustralya Ticari Vize Başvurusu Gerekli Evraklar

Genel başvuru evraklarına ek olarak;

 • Ticari Davetiye: İngilizce, imza ve kaşe bulunan ayrıca davet eden ve edilenlere ait şahsi bilgiler ve iletişim bilgileri, seyahat amacı, süresi ve sponsorları belirten davet mektubu
 • Davet eden kişinin kimlik ve oturum kartı fotokopileri
 • Kongre veya Fuara Katılım halinde;
  • Kongre/ Fuar kaydı
  • Fuar Giriş Bileti
  • Fuar Giriş Kartı
 • Organizasyon bilgilerini içeren dokümanlar
 • Avustralya Ticari Vize Ücreti Ödemesi

Avustralya İçişleri Bakanlığı Göç ve Sınır Koruma Departmanı (DIBP) ve diğer Avustralya resmi kurumlarına ait resmi web sayfalarından Covid-19’a başlı güncel vize prosedürü takip edilebilir. Diğer bilgi ve vize başvuru işlemleri için:
0850 241 1868

Paylaş: